Styrelsen

BENGTSTORPFIBER.SE

Styrelsen

 

 

Kjell Gunnarsson (Ordförande)

kjell@oxen.nu

0501-26017

 

Johan Ärlevik (Kassör)

arlevik@gmail.com

 

Marcus Johansson

magggo81@gmail.com

073-5298993

 

Henrik Svalmark

henrik.svalmark@gmail.com

073-2384332

 

Linnéa Johansson

dus832n@telia.com

070-3699595

 

Tore Johansson

0501-26048 070-5773668

 

Dan Carlsson

0501-26012

 

Claes Bergman

0501-12723 070-9892286

 

.

 

Bengtstorp Fiber Ekonomisk Förening Org nr:769626-7553 webmaster@bengtstorpfiber.se