Resultatrapport

BENGTSTORPFIBER.SE

Bengtstorp Fiberförening Resultatrapport

Räkneskapsår: 2015-01-01 -- 2015-12-31 Period: Januari 2015 - December 2015

Ver nr 1- 44 Sida 1

__________________________________________________________________________________

Jan 2015 - Dec 2015 %-del

Försäljningsintäkter

3050 Serviceavgift 17 220.00 67,21

*Försäljningsintekter 17 220.00 * 67.21 *

 

Intäktskorrigeringar

3740 Öresutjämningar 0.12

*Intäktskorrigeringar 0.12 *

 

Övriga rörelseintäkter

3911 Medlemsavgifter 8 400.00 32.79

*Övriga rörelseintäkter 8 400.00 * 32.79

 

SUMMA FÖRSÄLJNING 25 602.12 100.00

 

 

Lokalkostnader

5020 Lokal elström 6 671.29- 26.04

*Lokalkostnader 6 671.29- * 26.04

 

Företagsförsäkringar och övriga riskkost

6370 Kostnader för larm/bevakning 1 196.00- 4.67

*Företagsförsäkringar och övriga riskkost 1 196.00- * 4.67

 

Förvaltningskostnader Externa tjänster

6570 Bankkostnader 3 112.00- 12.15

*Förvaltningskostnader Externa tjänster 3 112.00- * 12.15

 

Finansiella kostnader

8400 Räntekostnader 3 927.09- 15.33

*Finansiella kostnader 3 927.09- * 15.33

 

BERÄKNAT RESULTAT 10 713.74 41.82

 

 

Bengtstorp Fiber Ekonomisk Förening Org nr:769626-7553 webmaster@bengtstorpfiber.se