Hem

BENGTSTORPFIBER.SE

KALLELSE TILL

FÖRENINGSSTÄMMA / ÅRSMÖTE 2017

BENGTSTORP EKONOMISK FÖRENING

När: Måndag den 27 Mars

Tid: 19:00

Plats: ICA-Kvantum Oxen

Personalingången bakom Mariestastidningen (Parkering finnes)

 

 

Jag/vi kommer

Anmälan via mail kjell@oxen.nu alt

tel 20617 mobil 070-5260174

senast Måndagen den 13 Mars

 

Övriga ärenden som du vill ska tas upp ska enligt lag eller föreningens stadgar

anmälas till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Detta görs via mail.

 

DU OCH DIN FAMILJ HÄLSAS VARMT VÄLKOMMNA

SJÄLVKLART BJUDER VI PÅ FIKA

 

______________________________________________________________________________

 

Köpa eller Sälja fastighet

Om du skall köpa eller sälja en fastighet i föreningens verksamhetsområde finns det ett par viktiga

saker att tänka på.

 

Köpa eller sälja bostadsfastighet (villa)

Om du har köpt eller kommer att köpa en fastighet (villa) som är ansluten till föreningens

fibernätverk så måste du, för att få använda fibernätverket, vara medlem i Bengtstorp fiber

ekonomisk förening enlighet med föreningens Stadgar.

 

Det är medlemmarna i föreningen som äger, underhåller och förvaltar det fysiska fibernätverket

som ger dig möjlighet att köpa tjänster från flera olika tjänsteleverantörer.

 

Du söker medlemskap i föreningen genom att kontakta någon i föreningens styrelse, förslagsvis

ordföranden eller kassören.

 

Om du köpt, eller planerar att köpa, en fastighet i föreningens område som inte är anslutet till

fibernätverket, är du välkommen att kontakta styrelsen för att få en offert på kostnad för att ansluta

fastigheten.

 

Som säljare av en bostadsfastighet som är ansluten till nätverket bör du informera köparen om att

så är fallet, likaså bör du som säljer en icke ansluten fastighet informera om detta.

 

Köpa eller sälja fastighet (jord- eller skogsbruksfastighet)

Om du har köpt eller kommer att köpa en jord- eller skogsbruksfastighet så bör du även kontrollera

med den tidigare ägaren om det finns ett för fastigheten tecknat markupplåtelseavtal, som ger

föreningen rätt att ha en fiberkabel förlagd inom fastighetens gränser samt rätt att underhålla

densamma. Säljaren som tecknat detta avtal med föreningen skall i enlighet med §11 i

Markupplåtelseavtalet informera om detta.

 

Skall du sälja en jord- eller skogsbruksfastighet och har tecknat ett markupplåtelseavtal med

Bengtstorp Fiber Ekonomisk förening är du i enlighet med §11 i Markupplåtelseavtalet skyldig att

informera köparen om detta.

 

Samma skyldighet gäller även vid arrende-kontrakt.

______________________________________________________________________________

Tjänsteleverantör

För att se vilka tjänsteleverantörer du kommer att kunna välja mellan gå in på

www.oppenfiber.se

____________________________________________________________________________

 

Ledningskollen

Ska du göra ett grävningsarbete på din tomt eller på din mark.

Registrera dig då på ledningskollen.se.

Då får du utmarkerat vart fiberkabeln + andra kablar ligger.

____________________________________________________________________________

 

 

Bengtstorp Fiber Ekonomisk Förening Org nr:769626-7553 webmaster@bengtstorpfiber.se